Informatie over WMO etc.
Verzameld door Berna van Amersfoort-Oudejans

HET DOEL BIJ DE SAMENSTELLING VAN DEZE SITE:

In de voorgaande jaren heeft zowel de Seniorenraad, als de WMO-adviesraad over vele beleidsnota's, notities, projecten en Europese aanbestedingen enz. advies uitgebracht. Bij elkaar ging het om honderden bladzijden met gegevens. Sommige zaken komen regelmatig ter sprake in vergaderingen, of er worden vragen over gesteld door andere inwoners van Lisse. Het is lastig dat soort zaken iedere keer te moeten opzoeken in al die stapels documenten. Daarom zijn in deze map de belangrijkste gegevens/wijzigingen over WMO, SWOL, WTcG, minimabeleid, schulddienstverlening, sociale verzekeringen en toeslagen uitgewerkt. Zo heeft men deze gegevens compact bij de hand, en kan de informatie gemakkelijk opgezocht worden.